Účinky a vedľajšie účinky CBD oleja

Účinky a vedľajšie účinky CBD oleja

CBD olej sa stal vo svete veľmi populárny a užíva ho čoraz viac ľudí aj na Slovensku.   

CBD alebo kanabidiol ľudia užívajú od 1. mája 2021.

CBD patrí medzi fytokanabinoidy prirodzene sa vyskytujúce v rastline konope (tzv. marihuane alebo gandži) (Cannabis Sativa). 

V spojení s CBD olejom, ktorý sa vyrába z konope (marihuany), sa nemusíte báť nepríjemných stavov, ako po užití marihuany. Pri marihuane nepríjemné psychoaktívne stavy spôsobuje tetrahydrokanabinol (THC). Na rozdiel od THC, CBD nie je psychoaktívne. 

Vďaka svojim účinkom je CBD alternatívnou voľbou užívania marihuany na lekársky predpis, ktorá samozrejme nie je povolená v EÚ. 

Poďme sa pozrieť kvôli čomu popularita CBD stále rastie aj na Slovensku a aké sú jeho pozitívne aj negatívne účinky na ľudský organizmus. 

 

Pozitívne účinky CBD oleja

Keďže na Slovensku a v celej EÚ je v platnosti zákon o výživových a zdravotných tvrdeniach –  zákon (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách. Všetky tvrdenia na našej stránke a v tomto článku, ktoré tento zákon nedefinuje sú sú citácie z vedeckých prác v karentovaných vedeckých časopisoch a boli vedecky dokázané.

1. CBD a zmiernenie bolestí 

Dr. Boyaji z Harvardu

“CBD sa stáva sľubným farmaceutickým prostriedkom na liečbu bolesti, zápalov, záchvatov a úzkosti bez psychoaktívnych účinkov THC. Naše chápanie úlohy CBD pri liečbe bolesti sa neustále vyvíja a dôkazy z vedeckých štúdií ukázali, že CBD zmierňujúce bolesť prostredníctvom svojich interakcií s endokanabinoidných, zápalových a nociceptívnych nervových systémov (snímajúcich bolesť) v tele. Endokanabinoidný systém pozostáva z kanabinoidných receptorov, ktoré interagujú s našimi vlastnými prirodzene sa vyskytujúcimi kanabinoidmi. Tento systém sa podieľa na regulácii mnohých funkcií v tele, vrátane metabolizmu, chuti do jedla, nálady, úzkosti a vnímania bolesti.”

💡 Viac o vedeckých výskumoch ľudskou rečou: CBD a zmiernenia bolestí. 

 

CBD olej a migréna (bolesti hlavy)

Používanie kanabinoidov na účinnú liečbu bolestivých stavov má dlhú históriu. Vzhľadom na ich štatút psychotropných látok boli v Európe zakázané. No po zmene CBD zákona na Slovensku a vyradenie CBD zo zoznamu psychotropných látok je aj na Slovensku veľký záujem o užívanie CBD olej na migrénu a iné bolesti.  

Momentálne nie je veľké množstvo vedeckých štúdií o účinkoch CBD na migrénu. Užívanie kanabisu na zmiernenie bolesti hlavy a migrény je pomerne bežné, legálne hlavne v USA. 

Skúmali sa CBD a THC ako potenciálne liečivá pri zmiernení bolesti hlavy a migrénach. Obe tieto látky sa ukázali ako slubné a počas výskumov na ľuďoch boli pozorované pozitívne účinky pri zmiernení chronických bolestí hlavy a migréne. THC a CBD účinkujú na kanabinoidný receptor typu 1 (CB1) a CB2, čím ovplyvňujú endokanabinoidný systém a môže zmierniť bolest hlavy. Pri CBD je mechanizmus komplikovanejší a účinkuje aj mimo endokanabinoidného systému.

🔬 Zdroj: Short- and Long-Term Effects of Cannabis on Headache and Migraine

🔬 Emerging Role of (Endo)Cannabinoids in Migraine

 

2. Účinky CBD pri liečbe úzkosti

Viaceré výskumy zamerané na potlačenie stavov úzkosti pri užívaní CBD oleja a CBD produktov boli vykonané na skupine dobrovoľníkov a skúmali vplyv CBD na:

  • sociálnu úzkosť
  • posttraumatickú úzkosť
  • generalizovanú úzkostnú poruchu.  

V štúdii sa dávky CBD oleja líšili, v rozmedzí od 6 mg do 400 mg CBD na deň. Hodnotili sa rôzne prejavy potlačenia úzkosti a úľavy testovaných subjektov. Pričom boli pozorované pozitívne výsledky CBD na úzkostné stavy. 

Na rozdiel od vyššie popísaných výskumov doposiaľ nebol skúmaný vplyv CBD na panickú úzkosť a úzkosť vyvolanú fóbiami

CBD vyzerá ako sľubná alternatívna terapia pri liečbe úzkostných porúch. Na stanovenie vhodnej stratégie dávkovania CBD pri úzkostiach je potrebných viac štúdií so štandardizovanými CBD prípravkami a meraniami v klinických testoch.

🔬 Úloha CBD pri duševnom zdraví. 

 

3. CBD a liečba epilepsie

Pravdepodobne ste zachytili informáciu, že CBD ako účinná látka sa používa na liečbu epilepsie v USA a EÚ. 

CBD olej má údajne veľa zdravotných výhod, zatiaľ najsilnejším dôkazom je liečba epilepsie liečivom na lekársky predpis Epidiolex, ktorého hlavná zložka je CBD

Na trhu je veľké množstvo CBD olejov, ktoré si kúpite bez lekárskeho predpisu a niektorí ľudia sa rozhodli ich užívať na kontrolu záchvatov pri epilepsii. 

V porovnaní s registrovaným a schváleným CBD liečivom, voľnopredajné CBD oleje nie sú schválené Európskou liekovou agentúrou (EMA), ale samozrejme musia byť registrované na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, alebo do CPNP – Cosmetic Products Notification Portal, a mať laboratórne testy, ktoré potvrdzujú bezpečnosť a zloženie CBD oleja a výrobkov. 

💡 Ako vybrať kvalitný CBD olej  

 

Sú dôkazy, že CBD pomáha pri epilepsii 

Áno, svedčí o tom aj použitie CDB lieku Epidiolex pri liečbe epilepsie, ktoré schválila FDA a EMA. To znamená, že obe liekové agentúry, ktoré sú zodpovedné za pustenie liečiva do obehu v USA a Európe potvrdili prínos CBD liečiva pri epilepsii. 

Boli vykonané rozsiahle výskumy s CBD od roku 1978, ktoré pokračovali a CBD sa dostalo do II. a III. fázy klinických testov, kde sa preukázali jeho pozitívne účinky pri epilepsii

💡 Viac o CBD a epilepsii 

 

4. Účinky CBD na neurodegeneratívne choroby

Neurodegeneratívne ochorenie je termín, ktorý lekári používajú pre veľké množstvo diagnóz (ochorení), ktoré postihujú neuróny v ľudskom mozgu. Neurón je základná bunka mozgu a miechy. 

Neuróny sa za bežných podmienok neobnovujú a pri ich poškodení alebo odumretí sa nevytvárajú nové. 

Okrem bežne známeho odumierania buniek, ktoré poznáme azda všetci, pri napr. pití alkoholu sú aj choroby, ktoré spôsobujú odumieranie alebo degeneráciu mozgových buniek. Medzi najznámejšie neurodegeneratívne ochorenia patrí: 

Neurodegeneratívne ochorenia sú bohužiaľ pre dnešnú medicínu nevyliečiteľné a spôsobujú degenerácia a/alebo smrť nervových buniek a zníženie mentálnych schopností. Medzi ďalšie príznaky patria pohybové problémy (ataxia) a mentálne poruchy (demencia).

 

Výskumy nazančujú účinky CBD pri neurodegeneratívnych ochoreniach

Prehľadná štúdia (Iuvone, 2009) skúma CBD ako veľmi sľubné liečivo na terapeutického použitia pri neurodegeneratívnych ochoreniach. Látky získané z marihuany (medzi nimi aj CBD) priťahujú v posledných rokoch veľký záujem vedeckej komunity. 

Dôkazy tejto a ďalších CBD vedeckých štúdií naznačujú, že endokanabinoidy pôsobia ako retrográdni synaptickí poslovia. V dôsledku čoho sú aktivované dráhy nervovej sústavy, protizápalové a antioxidačné procesy, ktoré chránia nervové bunky pred degeneráciou. 

Predložené výskumy vplyvu CBD pri ochrane neurónov identifikovali hlavné molekulárne mechanizmy, prostredníctvom ktorých má CBD priaznivé účinky pri liečbe neurodegeneratívnych porúch, no sú potrebné ďalšie výskumy, ktoré by smerovali k zavedeniu CBD ako lieku na tieto ochorenia.

 

5. Účinky CBD na kožné problémy (nie len pre tínejdžerov)

Účinky CBD na reguláciu homeostázy a imunitní systém boli opísané a potvrdené viacerými štúdiami. Na základe týchto zistení sa CBD ukazuje ako potenciálne prospešné aj pri liečbe dermatitídy a akné

Princíp pozitívnych účinkov CBD pri liečbe akné je v regulácii činnosti mazových žliaz. Taktiež aj v tejto oblasti sú potrebné ďalšie štúdie, ktorý by potvrdili účinky CBD pri liečbe akné a spopularizovali aplikáciu CBD oleja pri atopickej dermatitíde v pubertálnom veku. 

 

6. CBD a rakovina 

Liečba rakoviny, ako chemoterapia a ožarovanie, môže spôsobiť mnoho vedľajších účinkov. Ide predovšetkým o nevoľnosť a stratu chuti do jedla, čo môže viesť k strate hmotnosti.

Výskum naznačuje, že kanabinoidy (CBD) môžu zmierniť neuropatickú bolesť, nevoľnosť a stratu chuti do jedla. Majú protizápalové účinky a pôsobia proti úzkosti.

Vedci postupne dokazujú a odhaľujú, ako môžu CBD produkty pomôcť pri liečbe rakoviny. A aj keď doposiaľ, CBD nie je schválené liečivo pri rakovine, niektoré vedecké články označujú mechanizmus a pozitívne účinky CBD pri liečbe onkologických ochorení.

 

Niekoľko sľubných štúdií o CBD a rakovine:

Toto je len niekoľko štúdií o potenciáli kanabinoidov (CBD) pre liečbu rakoviny. Je príliš skoro povedať, že CBD sú bezpečnou a účinnou liečbou rakovinových ochorení. CBD nedokáže nahradiť klasickú liečbu rakoviny.

💡 Viac o CBD a rakovine 

 

Dávkovenie CBD oleja

Pri dávkovaní CBD oleja neexistuje vopred určená presná dávka, ktorá by dobre fungovala pre každého rovnako. Endokanabinoidný systém je u každého unikátny aby dokázal efektívne regulovať homeostázu podľa potreby konkrétneho organizmu. Preto je potrebné dávkovanie CBD upraviť individuálne na mieru. V tomto článku vám ukážeme a poradíme s dávkovaním. 

 

Ideálny denný príjem CBD sa môže pohybovať od 5 mg do 200 mg, v závislosti od individuálnej fyziológie a mnohých ďalších faktorov. 

Vo väčšine prípadov je vhodné začať s malými dávkami (1 – 2 mg CBD denne) a zvyšovať dávky postupne, každých 4 – 5 dní.  

CBD sa môže konzumovať kedykoľvek počas dňa, podľa individuálnych potrieb. Všeobecne platí, že CBD má stimulačný účinok pri nízkych dávkach a relaxatívny účinok pri vysokých dávkach. 

Dennú dávku CBD v miligramoch je odporúčané rozdeliť do 2 až 3 dávok počas dňa. Predídete tak možnému pocitu ospalosti.

💡 Viac o dávkovaní CBD 

 

Vedľajšie účinky CBD oleja – skúsenosti s CBD olejom

Užívanie CBD oleja nepredstavuje žiadne veľké riziká. Len výnimočne sa vyskytujú vedlejší účinky. Najčastejšie vedľajšie účinky sú :

  • Ospalosť – hlavne ak užívate CBD spolu so sedatívami,
  • hnačka, gastrointestinálne problémy a problémy s pečeňou – hlavne pri nesprávnom dávkovaní a v závislosti od anamnézy pacienta,
  • sucho v ústach – pre užívateľov marihuany dobre známy negatívny účinok THC no v ojedinelých prípadoch sa môže vyskytnúť aj pri užívaní CBD oleja,
  • nízky tlak,
  • nevoľnosť je taktiež spôsobená hlavne nesprávnym dávkovaním a snahou aplikovať príliš veľké koncentrácie CBD.

 

💡 Prečítajte si ako môže CBD interagovať s niektorými liekmi a spôsobiť problémy s pečeňou. 

Ak sa objavia nežiaduce účinky, skúste znížiť dávkovanie alebo na určitý čas prestať užívať CBD olej. Vo vážnejších prípadoch sa obráťte na lekára. 

Najviac vedľajších účinkov spôsobí nesprávne dávkovanie CBD oleja a taktiež ak užijete CBD olej tesne pred spaním, môže znížiť kvalitu spánku.

💡 Prečítajte si viac o výsledkoch CBD výskumov!

🌿Pre viac informácií o CBD kliknite sem

Zdieľajte ďalej:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Social Media

Najnovšie články

Získajte najnovšie novinky

Prihláste sa k odberu noviniek a získajte zľavu 10% na Váš prvý nákup

Žiadny spam, oznámenia iba o nových produktoch, aktualizáciách a zľavách

S vložením emailu súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov.

Pridaj komentár

USA medical

Najčítanejšie príspevky na blogu

CBD v konope

KANABIDIOL (CBD) v konope?

V súčasnosti je klimatická a ekonomická snaha o využívanie udržateľných zdrojov a zníženie závislosti na petrochemických výrobkoch, čím minimalizujeme vplyvu na životné prostredie. Preto sa

Kanabinoidy

Kanabinoidy: ich účinky, využitie a užívanie

Takzvané kanabinoidy zohrávajú ústrednú úlohu vo výskume účinkov konopy. Ide o chemické zlúčeniny, ktoré prostredníctvom endokanabinoidného systému ovplyvňujú mnohé dôležité funkcie v ľudskom tele. Kde

CBD pipeta kvapka

AKO UŽÍVAŤ CBD OLEJ – NASTAVENIE DENNÝCH DÁVOK

Pravidelne dostávame otázky ohľadom dávkovania CBD oleja a naša odpoveď je vždy rovnaká. Neexistuje taká dávka, ktorá by vhodne pôsobila pre každého jednotlivca, pretože endokanabinoidný systém, na ktorý je CBD schopný pôsobiť

Pozor!

Jednou účinnou zložkou našich prípravkov je CBD, s ktorým popri vlastnostiach ostatných účinných látok sa zaoberajú označené vedecké výskumy, akceptované fakty a najnovšie odborné zdroje, aby sme našich čitateľov zásobili informáciami. Poradenský cieľ nemáme, avšak našich čitateľov každopádne povzbudzujeme k tomu, aby v prípade nakupovania si premysleli a v prípade potreby aj konzultovali so svojím lekárom.

Tieto ustanovenia nemožno považovať za vyhlásenia a neberieme zodpovednosť za ich pravdivosť a práve preto uvádzame aj zdroje. Lekárske názory, rady stoja nad uvedenými informáciami, a preto v prípade zdravotného problému a prevencie sa najprv obráťte na odborníka a nikdy s tým neotáľajte. Naše produkty a články ani v najmenšej miere nemôžu nahradiť lekársku konzultáciu, no napriek tomu by sme boli radi, ak by sa kvôli pozitívnym následkom zvýšil okruh našich zákazníkov.

USA Medical produkty nie sú liečivom, ale potraviny, doplnky stravy a kozmetické produkty s fyziologickými účinkami obsahujúce prirodzené aktívne zložky. S dodržaním nariadenia  37/2004 (IV. 26.) EÚ a predpisov hospodárskeho protimonopolného úradu na každej svojej komunikačnej ploche upozorníme, že výživové doplnky nie sú vhodné na liečbu, prevenciu a ošetrenie chorôb, zdravotných problémov, porúch v organizme. Ich konzumácia nenahradzuje odborný posudok, radu alebo terapiu. Zamestnanci a zástupcovia našej spoločnosti nemôžu poskytovať zdravotné i lekárske rady a naše články a internetová stránka dištancuje sa od toho, aby sa z obsahu dal vyvodiť záver takéhoto typu.  Uvedené odkazy podporujú prehľadávanie, za ktorých obsah nenesieme zodpovednosť a z toho dôvodu zber informácií je na vlastnú zodpovednosť čitateľa.

Mimoriadna ponuka pre Vás !

Získate okamžite jednorazovú ZĽAVU 10%

Zľava 10% platí na Vašu prvú objednávku.

S vložením emailu súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov.

Aby ste stránku vedeli využívať plnohodnotne, používame na nej cookies. Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov. získaných prostredníctvom cookies.Viac o súboroch Cookies.

Prihláste sa k odberu noviniek a získajte zľavu 10% na celý nákup

S vložením emailu súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov.