Ústní roušky, ústenky a respirátory

V dnešní době roste potřeba obličejových masek proto ani v naší nabídce nechybí nabídka roušek různých druhů. Vybírat můžete z chirurgických ústenek nebo respirátor KN95 FFP2, FFP3. Všechny naše výrobky jsou certifikovány CE, takže je můžete bezpečně používat.

ruska USA Medical
jednorazove ruska

Jaký je rozdíl mezi rouškou a respirátorem?

Účelem roušky je zabránit proniknutí mikroorganismů zevnitř ven, tedy chránit okolí. Například tehdy, jste-li nemocní a nechcete nakazit ostatní.

Respirátory KN95 FFP2 FFP3 naopak mají zabránit prniknutí mikroorganismů, virů, nebezpečných výparů nebo jemných částeček prachu a pylu do dýchacího ústrojí nositele.

Proč používat ústní masku

Nošením roušek chráníme osoby v našem okolí před kapénkovou nákazou od nás, možná infikovaných. Je projevem ohleduplnosti a respektu k ostatním lidem. Je podmínkou pro vstup do prodejen, zdravotnických zařízení, lékáren a úřadů. Je podmínkou pro cestu veřejným dopravním prostředkem

Jednorázové ústní roušky – chirurgické ústenky

lze použít k jednorázovému účelu, např. na cestu veřejnou dopravou, na nákup nebo pro vyřízení neodkladných úředních záležitostí. Použitou roušku lze vyhodit do směsného odpadu. Po tomto úkonu je nutné umýt si důkladně ruce.

Jako nasazujeme Roušku ?

Antivirovou ústnú roušku nasazujeme tak, že její okraje přitiskneme na obličej a po dobu nošení se jí nedotýkáme.

Omezme kapénkový přenos

Roušky jednorázové a respirátory chrání osoby v našem okolí, do jisté míry však chrání i nás. Pokud budeme všichni nosit na veřejnosti roušku, omezíme kapénkový přenos. Dodržování vzájemné vzdálenosti minimálně 2m mezi jednotlivými osobami nás chrání, na tuto vzdálenost kapénkový přenos již nepůsobí. Ústní rouška s gumičkou znemožňuje kašlání a kýchání do dlaně, které je naprosto nepřijatelné. Rouška znemožňuje dotýkat se spodní části obličeje. Po jejím sejmutí je nutné si důkladně umýt ruce

Respirátory poskytují dlouhodobou a spolehlivou ochranu. Potřebují je všechny osoby vystavené vysokému riziku nákazy při zajišťování nejen zdravotnických, ale i veškerých dalších nezbytných činností pro veřejnost.

zdroj textu muni.cz

Ochranné respirátory nabízíme pro poskytovatele zdravotní péče, zdravotnický personál, orgánům státní správy nebo územní samosprávy, právnické osoby nebo fyzické osoby – podnikatele, tedy těm, kteří jsou povinni zajišťovat zmíněné osobní ochranné prostředky a provádět práce, při kterých je používání uvedených osobních ochranných prostředků nezbytné .

Výživové doplňky PREMIUM od USA Medical

Podpořte fungování vašeho organismu pomocí síly přírody!

logo usa medical

Aktuálné informácie a novinky o CBD na Slovensku.

S vložením e-mailu súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov.

Naše výrobky je nutné dávkovať a aplikovať iba spôsobom uvedeným a etikete. Prípravok sa neodporúča dávkovať pre tehotné a dojčiace ženy. Ak trpíte vážnym ochorením, alebo ak používate predpísané lieky, tak použitie CBD produktov konzultujte so svojím praktickýcm lekárom. Prípravok nie je určený na diagnostikovanie, ošetrovanie, liečenie alebo prevenciu chorôb. Účinky doplnkov výživy môžu byť rôzne v závislosti na individualite uživateľa. Využívaním webovej stránky zároveň vyjadrujete súhlas s akceptovaním Pravidiel na ochranu osobných údajov a Všeobecných zmluvných podmienok.