cbd na slovensku

Kanabidiol (Cannabidiol  alebo skrátene CBD) je zlúčenina vyrobená z kvetu konope, ktorá sa pre svoje liečivé účinky využíva pri liečení viacerých ľahkých aj závažných ochorení v mnohých krajinách po celom svete. Viac ako 30 000 realizovaných štúdií už potvrdilo liečivé účinky fytokanabionidu CBD na mnohé civilizačné choroby a ich pozitívny účinok pri zmierňovaní iných zdravotných ťažkostí.

Kanabidiol má antipsychotické a protizápalové účinky a podľa posledných výskumov má pozitívne účinky aj na pacientov s Parkinsonovou chorobou. Okrem toho už existuje aj farmaceutická verzia CBD, ktorá je určená na liečbu epilepsie.

Legalizácia CBD na Slovensku

CBD nemá omamné účinky, v praxi sa žiaľ stáva, že CBD je mylne zamieňané s marihuanou. Extrakt fytokanabinoidu získaný z priemyselného konope známy pod označením konopný alebo kanabisový olej, ktorý je všeobecne označovaný aj ako CBD olej, je použiteľný ako zložka liekov, nachádza sa v nástrojoch lekárskej techniky, v doplnkoch stravy, kozmetických výrobkoch aj veterinárnych krmivách.

CBD je kanabidiol s najväčším zastúpením z kanabinoidov v konope, nie je toxický a má výborné účinky pri mnohých diagnózach vrátane niektorých druhov epilepsií, sklerózy multiplex, pri užívaní počas chemoterapie, rádioterapie alebo cukrovke. CBD nemá psychoaktívne, ani omamné účinky a nie je ani návykový.

CBD na Slovensku – súčasný stav

Aj napriek mnohým preukázaným liečivým a pozitívnym účinkom a odporúčaniam lekárov patrí v súčasnosti CBD na Slovensku medzi zakázané látky. Kannabidiol (CBD) je v zmysle platnej a účinnej legislatívy (Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch) zaradený medzi psychotropné látky, pričom takýto stav platí u nás od roku 2011.

Na Slovensku bol zároveň zamedzený akýkoľvek ďalší výskum CBD s cieľom jeho využívania na liečebné účely. V zahraničí však existuje množstvo štúdií preukazujúcich pozitívne a liečivé účinky tejto látky. Aj štúdia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) preukázala, že CBD nevykazuje žiadne účinky spojené so zneužívaním alebo závislosťou.

CBD Slovensko zákon – nová legislatíva prináša novú nádej

Mnohí lekári aj napriek zaradeniu CBD medzi psychotropné látky túto látku niektorým pacientom odporúčajú. Títo odborníci sledujú realizované zahraničné štúdie a komunikujú účinky CBD s kolegami, ktorí ich vo svojich krajinách legálne predpisujú. V Európskej únii sme jedným z posledných štátov, ktorý má CBD ešte stále zaradený na zozname zakázaných látok. K jeho vyradeniu zo zoznamu nás vyzval už aj Európsky parlament aj Európska lieková agentúra. Možno, že aj vďaka tomu sa ľady pohli a pre mnohých z nás tak v súčasnosti svitla nová nádej.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky potvrdilo, že v medzirezortnom pripomienkovom konaní sa aktuálne nachádza novela zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, v ktorej sa navrhuje aj vyradenie CBD zo zoznamu psychotropných látok.

Vyradením CBD z uvedeného zoznamu zakázaných látok sa odstráni súčasný stav, kedy sú ľudia užívajúci túto látku na zdravotné účely z pohľadu zákona de facto považovaní za kriminálnikov. Zároveň s tým bude možné podrobiť CBD prípravky odbornému dozoru a príslušnej zákonnej regulácii. Spolu s tým budú tiež zhromažďované dôležité údaje o úspešnosti takejto liečby.

Rezort zdravotníctva pristúpil k uvedenému kroku a pripomenul, že kanabidiol nie je vedený ako psychotropná látka ani v dohovoroch OSN, ktorý je Slovenská republika viazaná. Po prijatí novely zákona tak už bude možné legálne dovážať prípravky s obsahom CBD zo zahraničia, pričom dovozcom nebude hroziť žiadne riziko obvinenia. Všetky prípravky budú potom voľne dostupné aj na našej stránke.

Veríme, že navrhované zmeny už čoskoro vstúpia do platnosti. Tešíme sa z tejto iniciatívy, pretože tento krok pomôže mnohým ľuďom ma Slovensku zlepšiť ich zdravotný stav a zmierniť mnohé problémy. Zároveň s tým sledujeme výsledky nových štúdií, ktoré odhaľujú stále viac pozitívnych účinkov CBD na ľudský organizmus. Všetky relevantné informácie vám budeme pravidelne prinášať aj na našich stránkach.

Doplnené: 20.01.2021

Na najbližšej parlamentnej schôdzi dňa 26.01.2021 sa poslanci slovenskej republiky budú zaoberať novelou zákona, ktorej schválenie by znamenalo vyňatie CBD zo zoznamu psychotropných látok.

Naše výrobky je nutné dávkovať a aplikovať iba spôsobom uvedeným a etikete. Prípravok sa neodporúča dávkovať pre tehotné a dojčiace ženy. Ak trpíte vážnym ochorením, alebo ak používate predpísané lieky, tak použitie CBD produktov konzultujte so svojím praktickýcm lekárom. Prípravok nie je určený na diagnostikovanie, ošetrovanie, liečenie alebo prevenciu chorôb. Účinky doplnkov výživy môžu byť rôzne v závislosti na individualite uživateľa. Využívaním webovej stránky zároveň vyjadrujete súhlas s akceptovaním Pravidiel na ochranu osobných údajov a Všeobecných zmluvných podmienok.