INTERAKCIA CBD S LIEKMI: ČO POTREBUJETE VEDIEŤ

Cbd lieky interakcia

Telo môže na užívanie CBD spolu s niektorými liekmi reagovať rôznym spôsobom

Kanabidiolu (CBD) sa venovala veľká pozornosť vďaka jeho potenciálnym účinkom v oblastiach ako zmiernenie nespavosti, úzkosti, chronickej bolesti a mnohých ďalších chorobných stavov.

Hoci štúdie o účinnosti sú stále vo fáze výskumu, mnoho ľudí testuje, či im môžu pomôcť pri riešení ich problémov.

Doterajší výskum ukázal, že CBD doplnky stravy a cbd kozmetika sú všeobecne bezpečné, s malými, ak vôbec nejakými vedľajšími účinkami. Ale majte na pamäti: CBD pravdepodobne interaguje s určitými liekmi. Východiskovým bodom problému je spôsob, akým telo metabolizuje určité látky.

Než vyskúšate akékoľvek cbd kvapky, je nevyhnutné, aby ste sa porozprávali so svojím lekárom o všetkých vitamínoch, doplnkoch výživy, predpísaných liekoch a voľne predajných liekoch. Nižšie vám uvedieme, prečo je dôležitá konzultácia s lekárom.

Metabolizmus liečiv a enzýmy CYP450

Ak užívate lieky alebo iné látky, vaše telo ich musí metabolizovať alebo rozkladať. Liek sa metabolizuje v celom tele, napríklad v čreve, ale väčšinu práce odvedie pečeň. Pri premene cudzích látok zohráva dôležitú úlohu takzvaný cytochróm P450 (CYP450), ktorý patrí do skupiny enzýmov.

Niektoré lieky alebo iné účinné látky však ovplyvňuje CYP450, a to buď spomalením, alebo zrýchlením metabolizmu lieku. Zmeny v metabolizme môžu viesť k vzniku nového spôsobu, akým telo spracováva lieky či doplnky, ktoré používa, a tým vytvára liekovú interakciu.

Prečo sa CYP450 počíta, pokiaľ ide o CBD a lieky?

Výskum ukázal, že skupina enzýmov CYP450 je zodpovedná za metabolizmus mnohých kanabinoidov vrátane CBD. Konkrétne, CYP3A4, dôležitý enzým v čeľadi CYP450, vykonáva túto úlohu. V tomto procese však CBD interferuje s CYP3A4.

Enzým CYP3A4 je zodpovedný za približne 60 % metabolizmu. Ak však CBD inhibuje CYP3A4, nebude môcť spracovať lieky, ktoré sa dodávajú do tela v nespracovanej forme.

Reakcia môže byť tiež obrátená. Mnoho liekov inhibuje CYP3A4. Ak užijete CBD po aplikácii týchto liekov, vaše telo nemusí byť s doplnkom výživy schopné pracovať rovnako efektívne.

Ak telo metabolizuje lieky príliš pomaly, môže v ňom byť v rovnakom čase podľa plánu viac ako jedno liečivo, aj keď sa dodržuje obvyklé dávkovanie. Zvýšená hladina liekov môže zmeniť účinky liekov vrátane nežiaducich alebo škodlivých vedľajších účinkov.

Niektoré látky urýchľujú prácu enzýmov skupiny CYP450. Ak vaše telo metabolizuje liek príliš rýchlo, pretože iná látka je induktor enzýmu, organizmus nemusí mať dostatok lieku na liečbu konkrétneho zdravotného problému.

Testujte CBD bezpečne počas užívania liekov

Ak chcete vyskúšať CBD ako doplnkovú liečbu príznakov určitého ochorenia, povedzte to najskôr svojmu lekárovi. Lekári vám môžu pomôcť zvoliť produkt, dávkovanie a rozvrhnutie CBD, ktoré sa dajú bezpečne používať s vašimi liekmi. V niektorých situáciách môže lekár sledovať plazmatické hladiny niektorých liekov, ktoré užívate.

Počas liečby CBD neprestávajte užívať lieky, ak vám lekár nepovie, že je to bezpečné

V niektorých prípadoch môžu byť vybrané aj aktuálne produkty CBD, ako sú krémy a balzami. Na rozdiel od olejovkapsúl a iných orálnych látok a roztokov na naparaovnie sa pri lokálnej aplikácii zvyčajne nedostanú do krvného obehu.

Potenciálne liekové interakcie

Sledujte upozornenie na grapefruit

Aj keď stále prebiehajú štúdie s cieľom určiť možné interakcie medzi CBD a konkrétnymi liekmi, existuje všeobecné pravidlo, ktoré môže spotrebiteľom pomôcť. Vyhnite sa doplnkom s obsahom kanabinoidov, ak majú vaše lieky na etikete upozornenie na grapefruit.

Toto upozornenie naznačuje, že ľudia užívajúci liek by sa mali vyhnúť konzumácii grapefruitu alebo grapefruitovej šťavy.

Viac ako 85 liekov interaguje s grapefruitom a niektorými úzko súvisiacimi citrusovými plodmi, napríklad pomaranč Sevilla, pomelo. Dôvodom je to, že chemikálie známe ako furanokumarín v grapefruitue, napríklad CBD inhibujú CYP3A4. V dôsledku toho sa lieky pomaly metabolizujú.

Varovanie týkajúce sa grapefruitu je bežné pre mnoho liekov, ale nie všetky lieky to vyžadujú. Skontrolujte si podrobnosti o svojom lieku alebo sa obráťte na svojho lekára.

Druhy liekov, u ktorých by ste sa mali vyhnúť konzumácii grapefruitu

 • antibiotiká a antimikrobiotiká
 • protirakovinové lieky
 • antihistaminiká
 • antiepileptiká (AED)
 • antihypertenzíva
 • lieky na riedenie krvi
 • lieky na cholesterol
 • kortikosteroidy
 • lieky na erektilnú dysfunkciu
 • GI lieky, ako je GERD alebo proti nevoľnosti
 • lieky na srdcový rytmus
 • imunosupresíva
 • lieky na náladu, ako je úzkosť, depresia alebo poruchy nálady
 • lieky proti bolesti
 • lieky na prostatu

Aktuálny výskum interakcie medzi CBD a lieky

Vedci pracujú na určení špecifických interakcií medzi kanabinoidmi a rôznymi liekmi. Hoci sa uskutočnili, v mnohých prípadoch vedci stále nedokážu presne určiť, ako tieto výsledky ovplyvňujú ľudí.

Uskutočnili sa niektoré menšie klinické skúšky. Napríklad v jednej štúdii z 25 detí s ťažko liečiteľňou epilepsiou dostalo 13 detí Clobazam a CBD. Vedci u týchto detí zistili zvýšené hladiny clobazamu. Súbežné používanie CBD a clobazamu bolo hlásené ako bezpečné, ale počas liečby sa odporúča monitorovanie hladín liečiva.

V inej štúdii dostalo CBD vo forme Epidiolexu 39 dospelých a 42 detí, ktoré užívali AED. Dávky CBD sa zvyšovali každé dva týždne. Vedci sledovali hladiny AED v sére u subjektov v priebehu času. Kým hladiny séra zostali v prijateľnom terapeutickom rozmedzí pre väčšinu z nich, sérové hladiny dvoch liečiv, klobazamu a desmetylklobazamu, boli mimo terapeutického rozsahu.

Počiatočné štúdie ukazujú, že CBD môže určite zameniť hladiny liekov v tele, aj keď užijete predpísanú dávku. Pre stanovenie závažnosti interakcií medzi rôznymi liekmi a na vypracovanie odporúčaní na spoločné podávanie s CBD, je potrebný ďalší výskum.

Bezpečnosť a vedľajšie účinky

Pod prísnym dohľadom lekára možno bezpečne používať CBD s inými liekmi. V prípade potreby môže lekár skontrolovať plazmatické hladiny lieku, ktorý užívate. Môžu sa taktiež rozhodnúť monitorovať funkciu pečene.

Ak užívate CBD s liekmi, je dôležité, aby ste si boli vedomí akýchkoľvek zmien, ktoré môžu v dôsledku užívania nastať.

Vedľajšie účinky, ktoré je potrebné monitorovať

 • zvyšujúce sa alebo nové vedľajšie účinky liekov, ako napríklad:

  • ospalosť
  • nadmerný pocit kľudu
  • nevolnosť
 • zníženie účinnosti lieku, napríklad:

  • záchvaty
 • všeobecné vedľajšie účinky alebo zmeny, ako napríklad:

  • únava
  • hnačka
  • zmeny chuti
  • zmeny telesnej hmotnosti

Porozprávajte sa so svojím lekárom

Dôležité je, aby ste sa najprv poradili s lekárom, ak chcete vyskúšať užívanie CBD, najmä keď máte zdravotný problém a užívate iné lieky. Počas testovania na CBD neprestávajte užívať lieky na predpis, ak ste to predtým nekonzultovali s lekárom.

Lieky s varovaním na konzumáciu grapefruitu pravdepodobne interagujú s CBD. Aj keď však užívate niektorý z týchto liekov, lekár vám môže pripraviť plán, ktorý vám pomôže, a to starostlivým sledovaním hladiny lieku vo vašom organizme. Týmto spôsobom môžete na liečbu použiť lieky na predpis a zároveň aj CBD.

Lekár alebo lekárnik môže odporučiť kvalitný produkt CBD, ktorý vyhovuje vašim potrebám.

Sú produkty CBD legálne?

Výrobky CBD z konope sú v súčasnosti v Česku a na Slovensku dostupné ako doplnky výživy a ako cbd kozmetické produkty. Pozrite si aktuálne informácie o predaji CBD na Slovensku.

Zdroj: https://www.healthline.com/health/cbd-and-drug-interactions-what-you-need-to-know

Zdieľajte ďalej:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
USA medical

Najčítanejšie príspevky na blogu

CBD liečivo olej

EPIDIOLEX® – JEDINÉ SCHVÁLENÉ CBD LIEČIVO

EPIDIOLEX® od firmy GW Pharmaceuticals je jediné CBD liečivo prírodného pôvodu, ktoré schválila Európska agentúra pre lieky (EMA). Je schválený na liečbu záchvatov spojených s Lennox-Gastautovým syndrómom

ČO JE KANABIDIOL, VŠEOBECNE ZNÁMY AKO CBD?

Stručná chemická charakteristika problematiky látkovej výmeny v rastlinách   Počas svojej existencie sú rastliny schopné vyprodukovať niekoľko tisíc druhov organických zlúčenín. Túto pestrú produkciu chemických zlúčenín potom

Ktorý CBD olej je najlepší ?

Ktorý CBD olej je najlepší?

 Ktorý CBD olej je najlepší? – 6 užitočných tipov pred nakupovaním CBD oleja: Pomocou informačného zoznamu sa môžete rozhodnúť, ktorý CBD olej je najlepší. Toto musíte

Pozor!

Jednou účinnou zložkou našich prípravkov je CBD, s ktorým popri vlastnostiach ostatných účinných látok sa zaoberajú označené vedecké výskumy, akceptované fakty a najnovšie odborné zdroje, aby sme našich čitateľov zásobili informáciami. Poradenský cieľ nemáme, avšak našich čitateľov každopádne povzbudzujeme k tomu, aby v prípade nakupovania si premysleli a v prípade potreby aj konzultovali so svojím lekárom.

Tieto ustanovenia nemožno považovať za vyhlásenia a neberieme zodpovednosť za ich pravdivosť a práve preto uvádzame aj zdroje. Lekárske názory, rady stoja nad uvedenými informáciami, a preto v prípade zdravotného problému a prevencie sa najprv obráťte na odborníka a nikdy s tým neotáľajte. Naše produkty a články ani v najmenšej miere nemôžu nahradiť lekársku konzultáciu, no napriek tomu by sme boli radi, ak by sa kvôli pozitívnym následkom zvýšil okruh našich zákazníkov.

USA Medical produkty nie sú liečivom, ale potraviny, doplnky stravy a kozmetické produkty s fyziologickými účinkami obsahujúce prirodzené aktívne zložky. S dodržaním nariadenia  37/2004 (IV. 26.) EÚ a predpisov hospodárskeho protimonopolného úradu na každej svojej komunikačnej ploche upozorníme, že výživové doplnky nie sú vhodné na liečbu, prevenciu a ošetrenie chorôb, zdravotných problémov, porúch v organizme. Ich konzumácia nenahradzuje odborný posudok, radu alebo terapiu. Zamestnanci a zástupcovia našej spoločnosti nemôžu poskytovať zdravotné i lekárske rady a naše články a internetová stránka dištancuje sa od toho, aby sa z obsahu dal vyvodiť záver takéhoto typu.  Uvedené odkazy podporujú prehľadávanie, za ktorých obsah nenesieme zodpovednosť a z toho dôvodu zber informácií je na vlastnú zodpovednosť čitateľa.

Mimoriadna ponuka pre Vás !

Získate okamžite jednorazovú ZĽAVU 10%

Zľava 10% platí na Vašu prvú objednávku.

S vložením emailu súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov.

Aby ste stránku vedeli využívať plnohodnotne, používame na nej cookies. Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov. získaných prostredníctvom cookies.Viac o súboroch Cookies.

Prihláste sa k odberu noviniek a získajte zľavu 10% na celý nákup

S vložením emailu súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov.